มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในคัมภีร์ไบเบิล 6

ผู้บรรยาย : เบเยร ฟูญัล

ตรวจทาน: ฟารูก อบู อนัส

คำอธิบาย

เป็นคำปราศรัยเพื่อชี้แจงว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ถูกกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลทั้งชื่อและคุณลักษณะ

ส่งฟีดแบ็ก