เมื่อมุสลิมหลับไหล ประชาชาติจะเป็นอย่างไร? - 8

เมื่อมุสลิมหลับไหล ประชาชาติจะเป็นอย่างไร? - 8

คำอธิบาย

สัมมนาวิชาการทางอุศูลุดดีน จัดโดยนักศึกษาอุศูลุดดีน มหาวิยาลัยอิสลามยะลา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2009 ว่าด้วยสภาพปัจจุบันของประชาชาติอิสลาม และความจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาสภาพของประชาชาติมุสลิมให้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่นำความดีงามมาสู่มวลมนุษย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก