ขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดและการละหมาด - 2

ขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดและการละหมาด - 2

คำอธิบาย

วิดีโอสอนวิธีการอาบน้ำละหมาด (การทำวุฎูอ์) การอะซาน และการละหมาด เหมาะสำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจ จัดทำและเผยแพร่โดย ananservice.com

ส่งฟีดแบ็ก