ขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดและการละหมาด - 4

ขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดและการละหมาด - 4

คำอธิบาย

วิดีโอสอนวิธีการอาบน้ำละหมาด (การทำวุฎูอ์) การอะซาน และการละหมาด เหมาะสำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจ จัดทำและเผยแพร่โดย ananservice.com

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล