ใครจะรับผิดชอบในภารกิจดะอฺวะฮฺ?

ใครจะรับผิดชอบในภารกิจดะอฺวะฮฺ?

ผู้บรรยาย : มุหัมมัด หัสสาน

คำอธิบาย

คลิปบรรยายตอนหนึ่งของเชคมุหัมมัด หัสสาน กล่าวถึงภารกิจในการดะอฺวะฮฺ หรือการเรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นสู่อิสลาม ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของประชาชาติมุสลิมที่จะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงเรื่องดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบประการหนึ่งที่จะถูกสอบสวนในวันอาคิเราะฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล