มะนาสิก ฤดูกาลหัจญ์ 1434 (01) รุก่นที่ห้า

คำอธิบาย

เทปนี้เป็นการบรรยายว่าด้วยหลักการอิสลามข้อที่ห้า เป็นชุดบรรยายของเชค อุมัด บิน อับดุุลลอฮฺ อัล-มุกบิล เกี่ยวกับการทำหัจญ์และสิ่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านบทบัญญัติ คำสั่งเสีย และคำแนะนำต่างๆ เป็นสื่อที่ผลิตโดยกระทรวงกิจการอิสลาม ศาสนสมบัติ การเชิญชวนและชี้นำ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปี ฮ.ศ. 1434

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก