ยุทธศาสตร์และกฎเกณท์การดะวะฮฺชนต่างศาสนิกสู่อิสลามด้วยภาษาอังกฤษ -7- การแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดในพันธสัญญาเก่าและใหม่

คำอธิบาย

ซีรี่คำปราศรัยเรื่อง ยุทธศาสตร์และกฎเกณท์การดะวะฮฺชนต่างศาสนิกสู่อิสลามด้วยภาษาอังกฤษ ในการปราศรัยครั้งนี้ผู้ปราศรัยได้กล่าวถึงการแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดในพันธสัญญาเก่าและใหม่

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก