Ứng dụng Balagh giới thiệu về Islam

تطبيق بلاغ للتعريف بالإسلام للآبل

Ứng dụng có sẵn trong các cửa hàng sau:

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Ứng dụng miễn phí cho Android và iPhone giúp tín đồ Muslim giới thiệu Islam với người ngoại đạo bằng mười ngôn ngữ khác nhau. Trong ứng dụng có các bài viết về Islam, về Nabi Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - và các chủ đề khác hổ trợ người ngoại đạo hiểu rõ hơn, hiểu đúng hơn về tôn giáo Islam.

Download
Thông tin phản hồi