Những vấn đề liên quan giáo luật nhịn chay

Giới thiệu chung

Đưa ra các giáo lý và những vấn đề liên quan đến sự nhịn chay.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Những Vấn Đề Liên Quan Giáo Luật Nhịn Chay

  ﴿ مسائل وأحكام في الصيام ﴾

  ] Việt – Vietnamese – فيتنامي [

  Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen Abdullah bin Abdul Rohman Al-Jibreen

  Traducción : Ibn Ysa

  2009 - 1430

  ﴿ مسائل وأحكام في الصيام ﴾

  « باللغة الفيتنامية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز - محمد بن صالح العثيمين عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2009 - 1430

  ijk

  1- Tháng Romadon được xác định bằng cách nhìn thấy mặt trăng hoặc tháng tám đã đủ 30 ngày. (trích từ Fatawa về giáo luật nhịn chay trang 36 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  2- Chỉ cần định tâm một lần duy nhất vào đầu tháng, nhưng nếu ngưng nhịn vì bận du hành hoặc bị bệnh... thì bắt buộc phải định tâm lại khi trở lại nhịn vì sự định tâm trước đã bị cắt đứt. (trích từ Fatawa Arkan Al-Islam trang 466 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  3- Đối với ai không có khả năng nhịn chay vì cao tuổi hoặc bệnh không còn hy vọng chữa khỏi thì bố thí mỗi ngày một người nghèo nếu có khả năng. (trích từ Majmụa Fatawa Ibn Baz quyển 5 trang 223.)

  4- Người bỏ dâng lễ Solah sự nhịn chay của y không đúng và không được công nhận bởi vì ai bỏ dâng lễ Solah là Kafir (người ngoại đạo) kẻ phản đạo.

  Vì Allah đã phán: {Còn nếu như họ quay về sám hối và dâng lễ Solah đồng thời xuất tiền bố thí bắt buộc thì họ là những người anh em trong đạo của các người} Trích từ chương Al-Tâubah – 11.

  قَالَ :ﷺ‬ ((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ)) رواه مسلم.

  Nabi ﷺ‬ nói: "Sự khác biệt của người Muslim với người thờ đa thần và người Kafir là bỏ dâng lễ Solah." Hadith do Muslim ghi lại.

  (trích từ Fatawa về giáo luật nhịn chay trang 87 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  5- Nếu người kêu gọi Azan luôn kêu gọi đúng giờ thì bắt buộc phải ngưng ăn uống ngay khi nghe lời Azan, còn nếu kêu gọi Azan trong sự nghi ngờ hoặc trừ hau hoặc dựa theo niên lịch thì không bị gì khi ăn uống cùng với lời Azan. (trích từ Majmụa Fatawa Ibn Baz quyển 5 trang 259.)

  6- Được phép nuốt nước miếng mà không hề có sự tranh cải giửa các nhà học giả. Còn đờm không được phép nuốt trở lại khi ra tới miệng bởi vì có khả năng kềm chế. (trích từ Majmụa Fatawa Ibn Baz quyển 5 trang 251.)

  7- Người nhịn chay bị ra máu như máu cam hoặc máu rong kinh... thì không làm hư sự nhịn chay. Chỉ có máu kinh nguyệt, máu hậu sản và máu giác nẻ mới làm hư sự nhịn chay mà thôi. Và không ảnh hưởng gì khi đi thí nghiệm máu khi cần thiết. (trích từ Majmụa Fatawa Ibn Baz quyển 5 trang 253.)

  8- Nếu cố ý làm cho ói thì hư sự nhịn chay còn tự nhiên bị ói thì sự nhịn chay không hư. (trích từ Fatawa quyển 1 trang 500 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  9- Thuốc súc miệng không làm hư sự nhịn chay nhưng không được nuốt và đừng nên làm thế ngoại trừ khi cần thiết. (trích từ Fatawa quyển 1 trang 514 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  10- Nhỏ thuốc nhỏ mắt, đánh lông mi hoặc nhỏ thuốc vào lỗ tai không làm hư sự nhịn chay. (trích từ Fatawa quyển 1 trang 520 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  11- Không có vấn đề gì khi nếm thức ăn trong trường hợp cần thiết nhưng không được nuốt. (trích từ Fatawa Al-Islamiyah quyển 2 trang 128 của Shaikh Ibn Jibreen.)

  12- Nếu người đàn ông ép buộc vợ phải quan hệ vào ban ngày tháng Romadon trong khi cả hai đều nhịn chay thì sự nhịn chay của người vợ đúng và cô ta không bị gì cả. Còn người chồng mắc tội, buộc phải nhịn bù lại ngày đó đồng thời bị phạt phải phóng thích một nô lệ, nếu không tìm thấy thì phải nhịn liên tiếp hai tháng liền, nếu không có khả năng thì bố thí thức ăn cho sáu mươi người nghèo. (trích từ Fatawa Al-Islamiyah quyển 2 trang 136 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  13- Ai suy nghỉ rồi làm cho xuất tinh hoặc bị mộng tinh thì không làm hư sự nhịn chay. (trích từ Majmụa Fatawa Ibn Baz quyển 5 trang 243.)

  14- Khi bị nước Mazy (là nước trong suốt không mùi chảy ra rất ít khi bắt đầu hương phấn) chảy ra không là ảnh hưởng đến sự nhịn chay. (trích từ Majmụa Fatawa Ibn Baz quyển 5 trang 245.)

  15- Tiêm thuốc không có chứa chất dinh dưỡng không làm hư sự nhịn chay cho dù bằng tiêm vào cơ bắp hay mạch máu kể cả có cảm thấy hơi nóng trong cổ họng cũng không làm hư sự nhịn chay. (trích từ Majalis Shahr Romadon của Shaikh Ibn Uthaimeen trang 100)

  16- Người nhịn chay ăn hoặc uống trong sự quên lãng không làm ảnh hưởng đến sự nhịn đó nhưng đến khi nhớ ra bắt buộc phải dừng ngay, nếu miếng ăn hay miếng uống còn trong miệng chưa nuốt thì phải nhả ra. (trích từ Fatawa quyển 1 trang 527 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  17- Phụ nữ mang thai và cho con bú được tính như người bệnh, nếu sự nhịn gây khó khăn thì được phép ngưng nhịn và bắt buộc phải nhịn bù khi có khả năng. (trích từ Majmụa Fatawa Ibn Baz quyển 5 trang 207.)

  18- Thuốc nhỏ mủi nếu xuống tới dạ dày hoặc vào cổ họng thì làm hư sự nhịn chay. (trích từ Fatawa quyển 1 trang 520 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  19- Người nhịn chay tiêm thuốc dinh dưỡng hổ trợ không cần phải ăn hay uống thì làm hư sự nhịn chay. (trích từ Majalis Shahr Romadon của Shaikh Ibn Uthaimeen trang 100)

  20- Nếu người Muslim chết vì bệnh sau tháng Romadon không bắt buộc phải nhịn bù cho họ hay bố thí cho họ gì cả. Bởi vì họ có lý do chính đáng. (trích từ Majmụa Fatawa Ibn Baz quyển 5 trang 239.)

  21- Điều tốt nhất đối với người du hành là không nhịn còn ai nhịn thì không có vấn đề gì, bởi vì Nabi ﷺ‬ đã làm cả hai. Nhưng nếu khí hậu quá oi bức và khắc nghiệt thì hãy ăn và bị ghét nếu nhịn. (tức làm thì không có tội nhưng không làm thì được thưởng.) (trích từ Majmụa Fatawa Ibn Baz quyển 5 trang 187.)

  22- Luôn cố ép không sử dụng Siwak vào ban ngày tháng Romadon hoặc trong những ngày nhịn chay là điều không đúng bởi vì sử dụng Siwak là điều Sunnah khuyến khích làm. (trích từ Fatawa Al-Islamiyah quyển 2 trang 126 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  23- Người nhịn chay được phép sử dụng và hít dầu thơm ngoại trừ khói nhang thơm hay khói trầm hương... thì không được hít bởi vì nó đi đến dạ dày. (trích từ Fatawa Al-Islamiyah quyển 2 trang 128 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  24- Răng bị chảy máu hoặc bị chảy máu cam không làm ảnh hưởng đến sự nhịn cũng không buộc nhịn bù lại ngày hôm đó nhưng cố gắng tránh không nuốt máu. (trích từ Fatawa Arkan Al-Islam trang 476 của Shaikh Ibn Uthaimeen.)

  Dịch thuật: Ibn Ysa.