Niềm tin Iman cao nhất: Kiên nhẫn và tha thứ

Giới thiệu chung

Niềm tin Iman cao nhất: Kiên nhẫn và tha thứ: Bài viết phân tích về Hadith khi có người hỏi Rasul - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - niềm tin Iman nào tốt nhất? Người đáp: (Kiên nhẫn và tha thứ)

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi