Sao Lại Bỏ Bê Bổn Phận Hành Lễ Salah?

Chủ bút : Muhammad Hassaan

Thông dịch: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Sao Lại Bỏ Bê Bổn Phận Hành Lễ Salah?: bài viết như hồi chuông cảnh tỉnh mọi người Muslim còn đang ngủ quên không hành lễ Solah bắt buộc hoặc lơ là và khuyến khích họ hành lễ đúng giờ giấc qui định.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Sao Lại Bỏ Bê Bổn Phận Hành Lễ Salah?

  } أين أنت من الصلاة؟ {

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Muhammad Hassaan

  Dịch thuật:

  Abu Zaytune Usman Ibrahim

  Kiểm duyệt:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2011 - 1432

  } أين أنت من الصلاة؟ {

  ((باللغة الفيتنامية))

  محمد حسان

  ترجمة: أبو زيتون عثمان بن إبراهيم

  مراجعة: محمد زين بن عيسى

  2011 - 1432

  ijk

  Quý đạo hữu thân mến,

  Trước hết tôi xin nói lời tạ ơn và tán dương Thượng Đế cùng với sự chứng nhận rằng không có Đấng thờ phượng nào đáng được con người và mọi vật tôn thờ mà chỉ có Thượng Đế duy nhất và Muhammad đích thực là Sứ giả của Ngài được cử phái mang thông điệp Qur'an chỉ dạy và hướng dẫn nhân loại đến với chân lý đích thực.

  Sau đây tôi xin chân thành nhắn gởi đến các bạn đồng đạo lời nhắn nhủ ngắn ngủi và rất đổi tầm thường nhưng chất chứa cả tấm lòng quan tâm của một người tín đồ đối với anh em đồng đạo của mình cũng như đó là bổn phận của mỗi tín đồ trong Islam theo lời dạy của Thiên sứ Muhammad e:

  قَالَ e: ((الدِّينُ النَّصِيَّةُ)) رواه البخاري.

  "Đạo là sự khuyên nhủ và nhắc nhở nhau." Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

  Mong rằng lời nhắn gởi hèn mọn này có thể được Allah biến nó thành điều hữu ích cho các bạn đạo hữu như Ngài đã phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ الذاريات: ٥٥

  {Và hãy nhắc nhở vì sự nhắc nhở sẽ mang lại điều hữu ích cho những người có đức tin.} Al-Zariyat: 55 (chương 51).

  Quý đạo hữu thân mến,

  Allah phán rằng:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ البينة: ٥

  {Và họ được lệnh chỉ thờ phượng Allah duy nhất một cách triệt để, phải dâng lễ Salah một cách chu đáo và đóng Zakat. Đó mới chính là tôn giáo đúng đắn} Al-Baiyinah: 5 (chương 98).

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ البقرة: ٢٣٨

  {Hãy trang trọng gìn giữ các lễ nguyện Salah và nhất là cuộc lễ chính giữa (Salah Asr); và hãy đứng dâng lễ trước Allah với tinh thần sùng kính hoàn toàn.} Al-Boqoroh: 238 (chương 2).

  Allah ra lệnh bắt chúng ta phải thờ phượng Ngài bằng cách dâng lễ Salah và phải trang trọng gìn giữ các lễ nguyện được quy định hàng ngày, phải đứng dâng lễ trước Ngài bằng tất cả lòng sùng kính, như thế mới là tôn giáo đúng đắn và đích thực.

  Hỡi anh em đồng đạo, chúng ta đã nghe thấy rồi đó những gì Allah phán bảo chúng ta, vậy tại sao chúng ta không chấp hành lệnh phán của Ngài, sao chúng ta lại dám bỏ bê dâng lễ Salah khi Ngài đã sắc lệnh bắt chúng ta thực hiện nó? Đâu là lòng kính sợ của chúng ta đối với Allah khi chúng ta lại không nghe lệnh Ngài, đâu là sự chứng nhận Allah là Thượng Đế tối cao – Đấng duy nhất khi chúng ta hiển nhiên quay mặt khi Ngài sai khiến chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta không lo sợ Allah sẽ bắt phạt chúng ta hay sao? Chẳng lẽ chúng ta nghĩ rằng Allah sẽ không trừng phạt chúng ta ở đời sau khi chúng ta đã nghịch lại mệnh lệnh của Ngài chăng? Không, chắc chắn Allah sẽ trừng phạt rất nghiêm khắc những kẻ đã không tuân lệnh Ngài, bởi vì Ngài đã phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ مريم: ٥٩

  {Nhưng tiếp sau họ là một hậu thế bỏ bê việc dâng lễ Salah và theo đuổi những dục vọng thấp hèn, rồi họ sẽ phải chịu hình phạt thật đau đớn.} Maryam: 59 (chương 19).

  Đó là lời hứa kiên định của Thượng Đế - Đấng toàn quyền trên mọi thứ về sự trừng phạt những ai chỉ biết đi theo những ham muốn thấp hèn, mãi mê chìm đấm trong dục vọng của bản thân mà quên đi bổn phận của một bề tôi trước Đấng chủ nhân của mình.

  Những kẻ nghịch đạo sẽ phải gánh chịu tất cả những gì họ đã làm, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﮊ المدثر: ٣٨ - ٤٧

  {Mỗi linh hồn sẽ phải gánh chịu về những gì nó gây ra * Ngoại trừ những người bạn của phía tay phải * Họ sẽ được ở nơi Thiên Đàng, họ sẽ hỏi han nhau * Hỏi nhau về những kẻ tội lỗi * "Điều gì đã đưa các người vào lửa của hỏa ngục vậy ?" * Chúng (những kẻ tội lỗi) sẽ đáp: "Chúng tôi là những người đã không dâng lễ Salah * chúng tôi đã không nuôi ăn những người nghèo * chúng tôi đã thường nói chuyện vô bổ với những người hay chuyện vãn tầm phào * và chúng tôi đã phủ nhận Ngày phán xử cuối cùng cho đến * khi cái chết xảy đến với chúng tôi.} Al-Muddaththir: 38 – 47 (chương 74).

  Quý đồng đạo thân hữu,

  Hãy thật sự kính sợ Allah và hãy ghi nhớ lời phán hứa hẹn vinh dự của Ngài về sự trừng phạt nghiêm khắc đối với ai không tuân lệnh Ngài mà bỏ bê việc dâng lễ Salah. Nếu chúng ta thật sự lo cho bản thân chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng giữ gìn và duy trì việc hành lễ cho tốt và đúng giờ giấc đã được quy định như Ngài đã phán trong kinh Quran:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ النساء: ١٠٣

  {Quả thật, việc dâng lễ Salah đã được truyền xuống cho những người có đức tin vào giờ giấc cố định.} Al-Nisa: 103 (chương 4).

  Ông Abu Huroyroh thuật lại rằng Nabi e có nói:

  قَالَ e: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ)) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن.

  "Quả thật, việc đầu tiên được đưa ra xét xử đối với một bề tôi vào ngày phán xét đó là việc dâng lễ Salah. Nếu như việc dâng lễ Salah được hoàn thành tốt đẹp thì chắc chắn người bề tôi đó sẽ được thành công và thắng lợi còn nếu như việc dâng lễ Salah không hoàn thành tốt thì chắc chắn người đó sẽ bị thất bại và thua thiệt." Hadith do Tirmizy ghi lại và ông nói đây là Hadith Hasan.

  Quý đồng đạo thân hữu,

  Đã đến lúc mỗi chúng ta nên nhìn lại mình mà tự kiểm điểm xem chúng ta đã thực hiện đầy đủ bổn phận của chúng ta đối với Allah hay chưa? Chúng ta hãy mau mau tự kiểm điểm bản thân mình trước khi chúng ta bị đưa ra kiểm điểm trước Allah, đừng để phải hối tiếc trong muộn màng một cách vô ích, bởi lẽ:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﮊ لقمان: ٣٤

  {Không một linh hồn nào biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai và cũng không một linh hồn nào biết được mảnh đất nào y sẽ phải chết.} Luqman: 34 (chương 31).

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﮊ المنافقون: ١١

  {Và Allah sẽ không bao giờ trì hoãn cho một linh hồn nào một khi thời hạn của nó đã chấm dứt} Al-Munaafiqun: 11 (chương 63).

  Quý đồng đạo thân hữu,

  Hãy kính sợ Allah và hãy chuẩn bị hành trang giã từ với những việc làm tuân lệnh Allah và hãy hoàn thành các cuộc dâng lễ bắt buộc bởi đó là hành trang quý giá nhất của chúng ta khi chúng ta trở về với Đấng Chủ Nhân của chúng ta.

  Việc dâng lễ Salah còn là ranh giới để phân biệt giữa người Muslim và người ngoại đạo, Nabi e nói:

  قَالَ e: ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ)) رواه مسلم.

  "Quả thật ranh giới giữa một người với sự phủ nhận Allah "kufur" và sự tổ hợp Shirk là từ bỏ việc dâng lễ Salah." Hadith do Muslim ghi lại. Nabi e nói ở Hadith khác:

  قَالَ e: ((الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) رواه الترمذي.

  "Cái ranh giới phân biêt giữa ta và họ (những người ngoại đạo) là việc dâng lễ Salah, do đó, người nào bỏ việc dâng lễ Salah thì quả thật y đã phủ nhận Allah." Hadith do Tirmizy ghi lại.

  Ông Shafeeq bin Abdullah – một vị Tabi-y (Người đã sống kịp thời với các vị Sahabah) được các giới học giả Islam thống nhất về sự uyên bác của ông nói: "Các vị Sahabah của Nabi Muhammad e không thấy việc làm nào khiến một người trở nên kufur với Allah ngoài việc bỏ bê dâng lễ Salah." Hadith do Tirmizy ghi lại.

  Quý đồng đạo thân hữu,

  Hãy kiên nhẫn trong việc dâng lễ rồi chúng ta sẽ thật sự thành công trên thế gian và ở đời sau bởi Salah sẽ giúp chúng ta đến gần Allah và tránh xa những tội lỗi, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﮊ العنكبوت: ٤٥

  {Hãy dâng lễ Salah, quả thật, dâng lễ Salah ngăn cản việc làm tội lỗi và điều xàm bậy} Al-Ankabut: 45 (chương 29).

  Khi chúng ta dâng lễ Salah tức là chúng ta đang đối diện với Allah, như vậy, cứ mỗi ngày một người phải thường xuyên trình diện Allah những năm lần thì làm sao y có thể thản nhiên làm điều tội lỗi và xàm bậy cho được mà ngược lại y sẽ luôn cân nhắc trước mọi việc làm của y vì y biết rõ Allah đang quan sát và theo dõi từng hành vi của y. Do đó, một người thường xuyên dâng lễ Salah thì y sẽ càng ngày càng cách xa tội lỗi nhiều hơn và nếu như y có lỡ sai lầm phạm điều cấm đi chăng nữa thì chắc chắn y sẽ sớm tỉnh ngộ mà xám hối quay về với Allah.

  Quý đồng đạo thân hữu,

  Hãy để dành một chút ít thời gian cỏn con trong việc thể hiện lòng kính sợ Allah, chỉ có năm mười phút ít ỏi cho mỗi lần dâng lễ Salah mà thôi trong khi chúng ta có biết bao thời gian dư thừa, chúng ta có thể ngồi tán gẫu, xem phim, xem bóng đá hàng giờ mà lại tiết kiệm năm mười phút dành cho Allah – Đấng sẽ quyết định hạnh phúc hay khổ đau vĩnh cữu cho chúng ta ở ngày sau ?

  Quý đồng đạo thân hữu,

  Cuối lời xin quý đạo hữu hãy lắng nghe lời phán kêu gọi đầy yêu thương của Allah:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ البقرة: ١٥٣

  {Này hỡi những người có đức tin, hãy cầu xin sự giúp đỡ bằng lòng kiên nhẫn và bằng lễ nguyện Salah, quả thật, Allah luôn ở bên cạnh những người kiên nhẫn} Al-Baqarah: 153 (chương 2).

  Cầu xin Allah soi sáng và thức tỉnh đám bầy tôi của Ngài đang ngủ quên trong thế giới trần tục đầy cám dỗ này và xin Ngài hãy mở rộng lòng khoan dung và tha thứ cho những ai đã quay về xám hối cùng Ngài bởi Ngài là Đấng hằng tha thứ và tràn đầy tình thương!!!

  Tác giả:

  Muhammad Hassaan

  Dịch thuật:

  Abu Zaytune Usman Ibrahim