Giá trị mười đêm cuối tháng Ramadan

Giới thiệu chung

Đây là bài viết nói về giá trị đúng thực của mười đêm cuối của tháng Ramadan, trong mười đêm này có một đêm mà giá trị nó tốt hơn một ngàn tháng khác, đây là những đêm mà theo Sunnah phải Etikaaf, cầu xin, tụng niệm thật nhiều, hành lễ thật lâu, cố gắng hết sức hành đạo trong đêm khuya và xướng đọc Quran.

Download
Thông tin phản hồi