Hành hương Hajj là một trong năm nền tảng của Islam

Giới thiệu chung

Đây là luận án tóm tắt các điều nên làm đối với người hành hương Hajj trong suốt thời gian làm hành hương Hajj, được sắp xếp đơn giản dễ hiểu.

Download
Thông tin phản hồi