Các Chương Về A’qidah (Bức Thư Gởi Đến Giáo Dân Ở Shaam)

Giới thiệu chung

Quyển sách là câu trả lời cho các câu hỏi như con người trong ngày phán xét, quyền lợi của Allah đối với con người, điều đã được thiên khải cho Nuh và các vị Nabi sau Người, cho đến sứ mạng cuối cùng của Nabi thân tín - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này