Các tác phẩm khoa học

Hoàn cảnh ngày tận thế

Đây là một trong năm nền tảng đức tin của người Muslim, Allah duy nhất đã giữ kiến thức về ngày này cho riêng Ngài nhưng Ngài lại cho biết một số sự kiện sẽ xảy ra vào ngày đó buộc người Muslim phải tin tưởng. Trong mục tập hợp nhiều bài viết liên quan.

Số lượng các mục: 3

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Rằng Điều Gì Đã Hứa Với Các Ngươi Ắt Xảy Ra: Bài thuyết giảng nhắc lại cho con người rằng cái chết là sự thật không tránh khỏi, không thể phủ nhận.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hành Trình cõi Vĩnh Hằng: Đây là bài thuyết giảng do Abu Zaytune Usman bin Ibrahim soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 14/Jumaadi Al-Awwal/1433 H nhằm ngày 06/04/2012, trong bài thuyết giảng kể về hoàn cảnh mỗi người phải đi qua sau khi nhắm mắt lìa trần và bước vào mộ phần chỉ một mình, rồi đến nơi phục sinh, rồi cái cán cân được mang đến, rồi thấy được Al-Hawdh, Siraat, thiên đàng, hỏa ngục... tất cả thông tin được rút ra từ Thiên Kinh Qur’an và những Hadith Saheeh (xác thực).

 • Việt Nam

  PDF

  Một Số Sự Kiện Của Ngày Tận Thế: đây là bài thuyết giảng được Shaikh liệt kê ra một số sự kiện sẽ xảy ra vào ngày phán xét cuối cùng được trích rút từ Thiên Kinh Qur’an và Sunnah của Nabi (cầu xin bình an và phúc lành cho Người) nhằm khuyến khích mọi người mau mau thi hành nhiệm vụ của mình trước khi đánh mất cơ hội.

Thông tin phản hồi