Các tác phẩm khoa học

Các bằng chứng về sứ mạng của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Đây là trang web tập hợp tất cả bài viết nói về bằng chứng sứ mạng của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, và nhấn mạnh những gì mà Người từng đề cập như: - Các thông tin về tương lai mà Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - đã nói - Các phép mầu của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - - Thông tin về các sự mạng trước kia và lời báo trước nhiệm vụ của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Số lượng các mục: 11

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Các Phép Mầu Của Nabi: Trong bài thuyết giảng ngắn nói về vài phép mầu mà Allah đã ban cho Nabi – cầu xin bình an và phúc lành cho Người – như mặt trăng chẻ làm đôi, nước chảy ra từ các ngón tay . . .

 • Bồ Đào Nha

  PDF

  Tập hợp các bài viết bằng tiếng Bồ Đào Nha nói về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được nhắc trong Kinh Tân Ước xác minh sự thật về sứ mạng của Người.

 • Tây Ban Nha

  MP4

  Người thuyết trình : Abu Mujahid Fleisher Kiểm thảo : Muhammad Ysa Ghorisiyah

  Những bài học xoay quanh về sự tồn tại lời báo trước về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước.

 • Anh

  PDF

  Là sự tập hợp các bài về sự báo trước sứ mạng thật sự của Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - được viết trong Kinh Tân Ước.

 • Serbian

  PDF

  Tác giả : Ahmad Didaat common_publisher : Văn phòng Al-Rabwah

  Quyển sách gồm 35 trang được trình bày theo kiểu đàm thoại giữa Sheikh Ahmad Deedat và một số linh mục muốn phủ nhận sứ mạng của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được báo trước trong các Kinh Thánh, kèm theo lời nói khống lệch lạc về Muhammad. Quyển sách là món quà quí giá mà mỗi tín đồ Muslim cần phải dịch, phổ biến nhằm tìm sự hài lòng nơi Allah và hiểu rõ hơn về tôn giáo.

 • Hungari

  PDF

  Tác giả : Ahmad Didaat

  Quyển sách trình bày theo kiểu đàm thoại giữa Sheikh Ahmad Deedat và một số linh mục muốn phủ nhận sứ mạng của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được báo trước trong các Kinh Thánh, kèm theo lời nói khống lệch lạc về Muhammad. Quyển sách là món quà quí giá mà mỗi tín đồ Muslim cần phải dịch, phổ biến nhằm tìm sự hài lòng nơi Allah và hiểu rõ hơn về tôn giáo.

 • Romanian

  PDF

  Tác giả : Ahmad Didaat

  Quyển sách gồm 21 trang được trình bày theo kiểu đàm thoại giữa Sheikh Ahmad Deedat và một số linh mục muốn phủ nhận sứ mạng của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được báo trước trong các Kinh Thánh, kèm theo lời nói khống lệch lạc về Muhammad. Quyển sách là món quà quí giá mà mỗi tín đồ Muslim cần phải dịch, phổ biến nhằm tìm sự hài lòng nơi Allah và hiểu rõ hơn về tôn giáo.

 • Tajik

  PDF

  Tác giả : Ahmad Didaat Thông dịch : A-ri-qy Hoqju

  Quyển sách trình bày theo kiểu đàm thoại giữa Sheikh Ahmad Deedat và một số linh mục muốn phủ nhận sứ mạng của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được báo trước trong các Kinh Thánh, kèm theo lời nói khống lệch lạc về Muhammad. Quyển sách là món quà quí giá mà mỗi tín đồ Muslim cần phải dịch, phổ biến nhằm tìm sự hài lòng nơi Allah và hiểu rõ hơn về tôn giáo.

 • Tây Ban Nha

  PDF

  Tác giả : Ahmad Didaat

  Quyển sách gồm 21 trang được trình bày theo kiểu đàm thoại giữa Sheikh Ahmad Deedat và một số linh mục muốn phủ nhận sứ mạng của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được báo trước trong các Kinh Thánh, kèm theo lời nói khống lệch lạc về Muhammad. Quyển sách là món quà quí giá mà mỗi tín đồ Muslim cần phải dịch, phổ biến nhằm tìm sự hài lòng nơi Allah và hiểu rõ hơn về tôn giáo.

 • Đức

  PDF

  Chủ bút : Ahmad Didaat Thông dịch : Hanil Lins Kiểm thảo : Faruq Abu Anas

  Đây là sự rút gọn lại từ quyển sách: Kinh Tân Ước nói gì về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - ? của Sheikh Ahmad Deedat - cầu xin Allah thương xót ông - xoay quanh chủ đề sự báo trước về sứ mạng của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước.

 • Bos Nha

  PDF

  Tác giả : Ahmad Didaat

  Quyển sách gồm 21 trang được trình bày theo kiểu đàm thoại giữa Sheikh Ahmad Deedat và một số linh mục muốn phủ nhận sứ mạng của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được báo trước trong các Kinh Thánh, kèm theo lời nói khống lệch lạc về Muhammad. Quyển sách là món quà quí giá mà mỗi tín đồ Muslim cần phải dịch, phổ biến nhằm tìm sự hài lòng nơi Allah và hiểu rõ hơn về tôn giáo.

Thông tin phản hồi