Các tác phẩm khoa học

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Nabeel bin Aly Al-I’wadhi Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Tiểu Sử Nabi - Trận Chiến Tabuk -: Kể về một trận chiến lịch sử Tabuk

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Tiểu Sử Nabi - Trận Chiến Tabuk -: Kể về trận chiến lịch sử Tabuk

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Trận chiến Hunain: Trong những nhiệm vụ của người Muslim là học hỏi về tiểu sử vị cầm đầu trong tất cả Rosul được Allah cử phái xuống trần gian tiểu sử của Nabi Muhammad (cầu xin phúc lành và bình an cho Người) bởi trong tiểu sử của Người chứa đựng biết bào là bài học và kinh nghiệm vô giá dành cho người có khối óc suy nghĩ, có con tim hãy còn đập. Trong tiểu sử đó có phần nói về trận chiến Hunain, đây là bài thuyết giảng do Shaikh A’yid Al-Qarny thuyết giảng được dịch sang tiếng Việt và thu âm.

Thông tin phản hồi