Những người ngoại đạo nói gì về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - ?

Giới thiệu chung

Tờ rơi bằng ngôn ngữ Kannada phân tích các lời bình của người ngoại đạo nói về Nabi Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi