Các chiến lược và đường lối mời gọi người ngoại đạo đến với Islam bằng tiếng Anh - 07- lời báo trước về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước

Giới thiệu chung

Chuổi những bài thuyết giảng của hội thảo thứ chín với chủ đề: Các chiến lược và đường lối mời gọi người ngoại đạo đến với Islam bằng tiếng Anh, trong bài thuyết giảng người thuyết trình nói về sự báo trước về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi