Përkthimi i ajetit të 132-të të sures Ta ha

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të 132-të të sures Ta ha

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes