Surat Al Hadidi Hacare Na Awtu Aya Hana

qaranwu dana : muhammad suquna

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

xirise nda ke sora jopa ti alla fi kon nwe nwa ado kalle ndo bireye xibare ado fi manari ganke tuwaxu ado nafaxande alla kilendi

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini