వాలెంటైన్ డే – ప్రేమావాత్సల్యాల పండుగ

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో వాలెంటైన్ డే యొక్క చరిత్ర గురించి తెలుపబడినది. ఇంకా ఇస్లాం ధర్మంలో అటువంటి పండుగలు జరుపుకోవటం సరైనదా కాదా అనే విషయం కూడా ఖుర్ఆన్ మరియు హదీథ్ ల వెలుగులో వివరంగా చర్చించబడినది.

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్