ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అంటే ఎవరు?

వివరణ

క్లుప్తంగా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎవరు, ఆయన వంశము ఏది అనే విషయాల గురించి ఈ వ్యాసంలో చర్చించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి