భూమండలం - ఒక సజీవ గ్రహం

వివరణ

ఈ భూమండలం మానవ జీవితం కోసం అనుకూలమైనదిగా డిజైన్ చేయబడింది. భూమ్యాకాశాలలో కనబడే సమతౌల్యం చిత్తశుద్ధితో సత్యాన్వేషణ చేసేవారికి సర్వలోక సృష్టికర్త ఉనికిని నిరూపిస్తున్నాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్