సప్త భూములు

వివరణ

భూమిలోని ఏడు పొరల గురించి ఈ మధ్యనే శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టిన నూతన విషయాలను పధ్నాలుగు శతాబ్దాలకు పూర్వమే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చక్కగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్