? అసలు సృష్టికర్త ఎవరు

వివరణ

పదార్థం శాశ్వతం అనే లాజికల్ వాదన యొక్క ఖండన. ఒకవేళ దేవుడే ఉన్నట్లయితే, ఆయన ఇస్లాం తెలిపే దేవుడే ఎందుకు అవుతాడు అనే ముఖ్యాంశాల చర్చ.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్