ఆమెనా, మాజీ క్రైస్తవురాలు, అమెరికా

వివరణ

ఎలా అమెరికా దేశస్థురాలైన ఆమెనా క్రైస్తవ ధర్మాన్ని త్యజించి ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించిందో తెలిపే ఒక నవముస్లిం గాథ యొక్క జర్మనీ భాషానువాదం.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్