మాజీ మోర్మోన్, అమెరికా దేశస్థుడు ఆంథోనీ వృత్తాంతం

వివరణ

అమెరికా దేశానికి చెందిన మోర్మోన్ ధర్మానికి చెందిన ఆంథోనీ చివరికి ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించిన గాథ యొక్క జర్మనీ భాషానువాదం.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్