ఎమిలీ, మాజీ క్రైస్తవురాలు న్యూజిలాండ్

వివరణ

తన సందేహాలకు క్రైస్తవ ధర్మంలో సమాధానం లభించక, ఇస్లాం ధర్మాన్ని పరిశోధించి, అందులో సరైన సమాధానాలు పొంది, ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించిన మహిళ వృత్తాంతం. ఇది జర్మనీ భాషలో అనువదించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్