హజ్ యాత్ర అనేది ఇస్లామీయ మూలస్థంభాలలోని ఒక మూలస్థంభం

ఉపన్యాసకులు :

రివ్యూ: షమ్సుద్దీన్ దరగామీ

వివరణ

ఇస్లామీయ మూలస్థంభంలోని 5వ మూలస్థంభమైన హజ్ యాత్ర గురించి వివరిస్తున్న కార్యక్రమంలోని ఒక కార్యక్రమం ఇది. చాలా దృఢంగా తయారుచేయబడింది. స్వీకరించబడే హజ్ యాత్రకు ప్రతిఫలం స్వర్గం తప్ప మరేదీ కాదు అనే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశం ఇక్కడ చక్కగా వివరించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్