? అసలు ఇస్లాం గురించి మీకేమి తెలుసు

ఉపన్యాసకులు :

రివ్యూ: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్

వివరణ

మీ మెదడును మెలితిప్పే లేదా మీ ధర్మాన్ని మార్చే ఉద్దేశ్యం నాకు లేదు. నా ఉద్దేశ్యం మరియు లక్ష్యం ఏమిటంటే మీ జ్ఞాన పరిధి పెంచుకోవడం కోసం ఇస్లాం గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి, ఇస్లాం స్వీకరించాలా లేదా అనేది పూర్తిగా మీ ఇష్టంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్