దావహ్ ట్రయినింగ్

ఉపన్యాసకులు :

రివ్యూ: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్

వివరణ

దావహ్ లో జరిగే చర్చలు సఫలం కావడానికి పనికి వచ్చే కిటుకులను డాక్టర్ ఫజలుర్రహ్మాన్ ఈ దావహ్ ట్రయినింగు ప్రోగ్రామ్ లో ఇచ్చినారు. దావహ్ గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలతో ప్రారంభించి, వివిధ దావహ్ పద్ధతులు వివరణతో ముగించినారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్