ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ధర్మప్రచార పద్ధతి

వివరణ

డాక్టర్ జమాల్ బదవీ వ్రాసిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ధర్మప్రచార పద్దతి అనే వ్యాసం యొక్క ఆడియో రికార్డింగ్. ఈ అత్యంత బాధ్యతాయుతమైన పనిలో ఆయన కొన్ని ప్రత్యేకమైన అంశాలను మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పద్ధతిని ప్రస్తావించారు మరియు

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్