జీవితం ప్రారంభమైనప్పుడు ...

వివరణ

"When Life Begins" అంటే జీవితం ప్రారంభమైనపుడు అనే నవల యొక్క కంఠస్వర రూపం. జబ్ జిందగీ షురూ హోగీ అనే ప్రసిద్ధ ఉర్దూ నవల యొక్క ఇంగ్లీషు అనువాదం ఇది. దీనిని అబూ యహ్యా తయారు చేసినారు. ఇది ప్రపంచం మరియు మరణానంతర జీవితం యొక్క సమగ్ర రేఖాచిత్రాన్ని ఆసక్తికరమైన నవల రూపంలో మన ముందు పెడుతున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్