ఎక్కడైతే హృదయాలు మరియు ఆత్మలు కలుసుకుంటాయో

వివరణ

"Where Hearts and Souls Meet" అంటే ఎక్కడైతే హృదయాలు మరియు ఆత్మలు కలుసుకుంటాయో అనే ఈ వ్యాసాన్ని ఘదా ఖపాగై రచించగా, ఇక్కడ చక్కని స్వరంలో చదవబడింది. ముస్లింలు ఒకే దిక్కుకు తిరిగి ఎందుకు నమాజు చేస్తారు అనే ప్రశ్నకు ఇక్కడ సమాధానం ఇవ్వబడింది. ఏమిటా మక్కాలోని క్యూబిక్ అంటే ఘనాకృతిలోని నల్లటి కట్టడం ? ముస్లింల కొరకు మక్కా ఎందుకు అంత పవిత్రమైంది ?

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్