• ఉజ్బెక్

    MP3

    ఇస్లామీయ మూలస్థంభంలోని 5వ మూలస్థంభమైన హజ్ యాత్ర గురించి వివరిస్తున్న కార్యక్రమంలోని ఒక కార్యక్రమం ఇది. చాలా దృఢంగా తయారుచేయబడింది. స్వీకరించబడే హజ్ యాత్రకు ప్రతిఫలం స్వర్గం తప్ప మరేదీ కాదు అనే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశం ఇక్కడ చక్కగా వివరించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్