• పోర్చుగీస్

    క్లుప్తంగా ఇస్లాం గురించి పరిచయం చేస్తున్న ఒక మంచి పుస్తకం. ఇది వివిధ కోణాలలో ఇస్లాం గురించి, దాని మూలసిద్ధాంతాల గురించి, పునాదుల గురించి, దానిలోని అద్భుతాల గురించి, దాని ప్రయోజనాలు మరియు శుభాల గురించి ప్రజలలో చర్చలు జరిగే ప్రశ్నోత్తరాలలో ఉన్నది. ఇస్లాం గురించి ఎవరైతే చిత్తశుద్ధితో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి చూపుతారో, వారి కోసం ఇది ఒక అసలైన తాళం చెవిలా పనిచేస్తుంది.

  • స్పానిష్

    ఉపన్యాసకులు : ముహమ్మద్ ఈసా గారసీత్

  • స్పానిష్

    ఉపన్యాసకులు : ముహమ్మద్ ఈసా గారసీత్

    ఒక ముస్లింకు మరో ముస్లిం సహోదరుడు. పరస్పరం ప్రేమాభిమానాలతో కలిసిమెలిసి జీవించాలి. ఒక ముస్లింపై మరో ముస్లింకు ఉన్న హక్కుల గురించి ఇక్కడ వివరించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్