ముస్లింలు ఒకరికొకరు తప్పనిసరిగా సహాయసహకారాలు అందించుకోవాలి అనే విషయపు ప్రాధాన్యత

వివరణ

ప్రతి ముస్లిం తన తోటి ముస్లింలకు చేతనైనంత వరకు తోడ్పాడు అందివ్వాలి, సహాయ పడాలి, వీలయినంత వరకు ఇతరులకు లాభం కలిగేవిధంగా సహకారము అందించాలి - ఈ విషయాలు ఇక్కడ స్పష్టంగా చర్చించబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్