? ఆయన పేరెంటి

వివరణ

ఆయన పేరు ఏమిటి ? ఇంగ్లీషు, హిబ్రూ, గ్రీక్, అరబిక్, సంస్కృతం, జులు, ఆఫ్రికాన్స్, దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలోని ఆదివాసుల భాష మొదలైన అనేక భాషలలో శబ్దవ్యుత్పత్తి, శబ్దార్థశాస్త్రం, ధ్వని ప్రవర్తన శాస్త్రాల (ఫోనెటిక్స్) ప్రకారం అసలు దేవుడి పేరు ఏమిటి అనే విషయంపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తూ, దైవభావన గురించి చేస్తున్న చర్చ.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్