దావహ్ ట్రైనింగ్ మాన్యువల్

వివరణ

డాక్టర్ ఫజల్ రహ్మాన్ వ్రాసిన ఈ దావహ్ ట్రైనింగ్ మాన్యువల్ లో ధర్మప్రచార సంభాషణలో ఉపయోగపడే కొన్ని మంచి కిటుకులు ఉన్నాయి. ధర్మప్రచార నియమాల నుండి మొదలు పెట్టి, వివిధ ధర్మప్రచార పద్ధతుల వైపునకు ఇది తీసుకు వెళుతున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్