సౌదీ అరేబియా - ఒక దౌత్యవేత్త భార్య అనుభవంలో

రచయిత :

వివరణ

ఈ పుస్తక ఆరంభంలో రాయబారి ఎల్మాన్ అరాస్లీ (Elman Arasli) భార్య ఇలా పేర్కొన్నది : "1994వ సంత్సరం వసంత ఋతువులో మేము అరేబియా ద్వీపకల్పంలో అడుగు పెట్టాము. నా భర్త ఎల్మాన్ అరాస్లీ సౌదీ అరేబియాలో అజర్బైజాన్ రిపబ్లిక్ దౌత్యవేత్తగా నియమించబడినారు. అప్పుడే స్వాతంత్ర సంపాదించిన మా దేశానికి ఇక్కడ కొత్తగా ఎంబసీ స్థాపించే బాధ్యత మాకు ఇవ్వబడింది. నిజం చెప్పాలంటే, ఏ ప్రాంతానికీ ప్రయాణించే ఆసక్తి నాకు లేదు ఎందుకంటే పిల్లల చదువులపై దాని ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా పడుతుంది."

Download
ఫీడ్ బ్యాక్