జీవించే మరియు మరణించే ఉత్తమ మార్గం

రచయిత :

వివరణ

ఉపోద్ఘాతంలో రచయిత ఇలా తెలిపినాడు, "ప్రతిరోజు సూర్యుడు సత్యాన్ని గ్రహించి, ఇంత వరకు తప్పుడు దారిలో ఉన్నందుకు పశ్చాత్తాప పడుతూ తమ ప్రభువుకు సమర్పించుకునే క్రొత్తవారిపై తన కాంతిని వెదజల్లుతున్నాడు. వారు స్వర్గంలో ఆయన ప్రసాదించబోయే అంతిమ సుఖసంతోషాల అనుగ్రహం కోసం ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నారు. ఇస్లాం ధర్మంలో ప్రవేశించిన ఈ నవముస్లింలు తమలోని చిత్తశుద్ధి, ఇస్లామీయ ధర్మబోధనలపై చూపుతున్న ఆసక్తి మరియు దృఢమైన నమ్మకాలతో, ఈనాటి ముస్లిం సమాజానికి ఒక క్రొత్తదనాన్ని చేర్చుతున్నారు. పూర్వ జీవితంలోని తమ మొత్తం అనుభవాల ద్వారా నేర్చుకున్న పాఠాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, వారు ఇస్లామీయ ధర్మాన్ని దృఢంగా పట్టుకోవాలని మరియు తమకు సృష్టికర్త చూపిన ఈ సరికొత్త జీవన విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనే కృతనిశ్చయంతో ఉన్నారు. తద్వారా వారు సులభమైన మరియు ఖచ్చితమైన జీవన విధానాన్ని కనుగొంటున్నారు."

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్