మిస్ గాడెడ్ : అబ్రహామిక్ ధర్మాలలో సన్మార్గం మరియు అపమార్గం చూపే రోడ్ మ్యాప్

రచయిత :

వివరణ

మిస్ గాడెడ్ అనే ఈ ప్రచురణను లారెన్స్ బి. బ్రౌన్ అనే ఒక వైద్యుడు రచించినాడు. ఇది సాక్ష్యాధారాలలో పటిష్టమైంది మరియు వ్రాతలో నిపుణతతో నిండి ఉంది. సుశిక్షిత ధర్మాల జటిల ప్రపంచంలో ముద్దలు ముద్దలుగా జమ అయిన ఉన్న ధార్మిక మిస్ డైరక్షన్ల చిక్కుముళ్ళ నుండి ఉమ్మడి దారాలను వేరుచేసినాడు. ఇది చిత్తశుద్ధితో కూడిన సత్యాన్వేషణ. ఈ విషయంపై జరిగే వివేకవంతమైన చర్చలలో కనబడుతున్న శూన్యాన్ని నింపేందుకు యూదధర్మం, క్రైస్తవ ధర్మం మరియు ఇస్లాం ధర్మాలలోని అవినీతి మరియు సామ్యాలను బయట పెడుతున్నది. క్రమబద్ధమైన ధర్మం గురించి ముఖ్యంగా బైబిల్ యొక్క ఖచ్చితమైన మరియు భాషాపరమైన అనువాదంపై సందేహపడుతూ అపనమ్మకంతో ఉన్న పాఠకుల అనేక ప్రశ్నలకు ఇది స్పష్టమైన జవాబు ఇస్తున్నది మరియు వారితో తన ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పమంటున్నది. పత్రాల, ఆచారాల మరియు నియమనిబంధనల గురించి సమగ్ర, చారిత్రక విశ్లేషణలను మీ ముందు ఉంచుతున్నది. దీని అసలు లక్ష్యం ఏమిటంటే యూద ధర్మం, క్రైస్తవధర్మం మరియు ఇస్లాం ధర్మాల దివ్యావతరణలలోని సత్యాసత్యాలను నిస్పక్షపాతంగా పరీక్షించడం మరియు వాటి యొక్క తార్కిక ముగింపుకు చేర్చే ఉల్లేఖనల పరంపర జాడ వెలికితీయడం. అసలు దేవుడంటే అర్థం ఏమిటి అనే దానిని ఆసక్తికరమైన మరియు ఖచ్చితమైన ఈ రచన పూర్తిగా సంబోధిస్తున్నది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్