ఇస్లామీయ ధర్మ మూలస్థంభాలు మరియు విశ్వాస మూలస్థంభాలు - కితాబ్ సియామ్ వ ఎతేకాఫ్

వివరణ

ఉపవాసం యొక్క మూలస్థంభాల గురించి క్లుప్తంగా, చక్కగా వివరించబడింది. ముహమ్మద్ జమీల్ జైనూ పుస్తకం నుండి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్