ముస్లిమేతరుల కొన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు

వివరణ

ఇస్లాం గురించి ముస్లిమేతరులు తరచుగా అడిగే కొన్ని ప్రశ్నలకు, అపోహలకు స్పష్టమైన ఆధారాలతో ఈ పుస్తకంలో జవాబు ఇవ్వబడినది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి