ధర్మప్రచార తాళపుచెవులు

ధర్మప్రచార తాళపుచెవులు

వివరణ

మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇతరులతో ఏదో సందర్భంలో తారసపడుతూనే ఉంటాము, ఎన్నో విషయాలు చర్చించుకుంటూ ఉంటాము. అలాంటి సందర్భాలలో మనం ధర్మప్రచారం ఎలా చేయాలి, అలాంటి అవకాశాలన్ని మనం ఎలా వాడుకోవాలని అనే విషయంపై డాక్టర్ నాజీ అల్ అఫ్రాజ్ తయారు చేసిన ధర్మప్రచార తాళపుచెవులనే ఈ ప్రజెంటేషన్ మనకు కొన్ని మంచి టూల్స్ ఇస్తున్నది. ధర్మప్రచారం గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలతో మొదలై, వేర్వేరు ధర్మప్రచార పద్ధతుల వైపు తీసుకువెళుతున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్