ఇస్లాం మరియు ముస్లింలను గురించి అవగాహన

ఇస్లాం మరియు ముస్లింలను గురించి అవగాహన

వివరణ

ఇస్లాం, ముస్లిం మరియు ఇస్లాం ధర్మంలోని ఇతర వాస్తవాల గురించి తెలుసుకోవాలని కోరుకునే ముస్లిమేతరుల కోసం ఈ రంగురంగుల ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్