కేటగిరీలు

ప్రళయదినం గురించిన భవిష్యవాణులు

ఇస్లామీయ విశ్వాసపు మూలస్థంభాలలో ఒకటి ఏమిటంటే ప్రళయదినంపై విశ్వాసం. ప్రళయ దిన ఘడియలో అల్లాహ్ కు భయపడుతూ ప్రజలు ఎలా భయభ్రాంతులతో దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో ఉంటారో ఒక్కసారి ఊహించండి. ఇక్కడ ప్రళయదినానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు ఒకచోట చేర్చబడినాయి.

అంశాల సంఖ్య: 9

ఫీడ్ బ్యాక్