కేటగిరీలు

ఏప్రిల్ ఫూల్

ఏప్రిల్ ఫూల్ అసత్యాల గురించి ఇస్లామీయ నిషేధాజ్ఞలు, ఇస్లాం ధర్మం వాటిని కపటత్వ చిహ్నాలుగా ఎందుకు పరిగణిస్తుంది, అలాంటి తప్పుడు సంప్రదాయాలను వదిలి పెట్టి ముస్లింలను ఇస్లాం వైపు మరలి రావాలనే పిలుపు, సామాన్య ప్రజలలో ఏప్రిల్ ఫూల్ అనబడే ఈ పండుగ ఎలా వ్యాపించింది, మొదలైన విషయాలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

అంశాల సంఖ్య: 1

ఫీడ్ బ్యాక్