కేటగిరీలు

تعريب عناوين المواد

లావాదేవీలు

ఆర్థిక లావాదేవీలన్నింటి గురించి మరియు వాటికి సంబంధించిన ధర్మాదేశాలన్నింటిని రచయిత ఇక్కడ పొందుపరిచినారు. ఉదారహణకు - అమ్మకం, వడ్డీ మరియు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం, వ్యాపారం, సోషల్ సెక్యూరిటీ, అప్పులు, తాకట్టులు, హవాలా, భాగస్వామ్యం, పారదర్శకత్వం, మధ్యవర్తిత్వం, లెడ్జర్ కీపింగ్, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, కౌలు, అద్దె, సజీవ నిర్జీవాలు, బహుమతులు, రాయల్టీలు, డిపాజిట్లు, లాటరీలు, కష్టనష్టాలు, వక్ఫ్ (ఎండోన్మెంటు)లు, రికవరీ గురించిన ధర్మాదేశాలు ...

అంశాల సంఖ్య: 2

ఫీడ్ బ్యాక్